studie

Vanaf het 2de leerjaar is er kans tot studie. Er is studie
op maandag, dinsdag en donderdag van 16u15 tot 17u15.
Op vrijdag is dit van 15.15u tot 15.45u.
Je kan ook kiezen voor korte studie van 30 minuten. 
De studie is niet verplicht.

Wie in de studie afwezig zal zijn, brengt vooraf een
getekend briefje mee van thuis om die afwezigheid
te wettigen. Leerlingen die vlak voor de studie zeggen dat
ze naar huis moeten, zullen geen toelating krijgen om
naar huis te gaan, indien ze geen briefje kunnen
voorleggen.

In de studie blijven is een ernstige zaak. Ook daar
maken we afspraken die door elk kind dat in de studie
blijft, nageleefd moet worden.