Ondersteunend personeel

Naast de leerkrachten zijn er nog heel wat mensen die instaan voor de goede gang van zaken op school :

  • onderhoudspersoneel
  • keukenpersoneel en middagtoezicht
  • buschauffeur en busbegeleiders