lager

De belangrijkste bewoners van onze school zijn de kinderen. De kinderen kunnen er school lopen van de peuterklas (2,5 jaar) tot aan het zesde leerjaar. 

De kinderen worden op onze school ingedeeld volgens leeftijd in klasgroepen.

Er zijn telkens 1 of 2 leerkrachten verantwoordelijk voor een klas.

Daarnaast krijgen de kinderen de nodige extra zorg door onze zorgleerkrachten.

Onze turnleerkracht staat garant voor de nodige beweging tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

 
 Juf Ines
L1A
 Juf Friedel
L1B
Meester Wannes
L2A
Juf Lynn
L2A
Meester Kim 
L2B
Juf Ann 
L3A
Juf Stefanie
L3A / zorg
Juf Elien 
L3B
Juf Liesbeth
L4A
Juf Sabine 
L4B 
Meester Tom 
L5A
Juf Barabara
L5B
 
Juf Janneke
L6A
Juf Jolien
L6B

 
Meester Bart 
ambu. lkr. / ICT
 
Juf Sarah
L 5 A/L 4 A/L 4 B
Juf Delphine 
Godsdienst
Juf Inge 
ZOCO leerkacht
Juf Annelien
LO