De zorg

Zorgwerking

Vanuit onze visie dat al onze kinderen uniek zijn, streven we er naar dat elk kind zijn talenten maximaal kan ontwikkelen.

Binnen ons zorgbeleid staat het kind centraal. Daarbij bewaren we het evenwicht tussen de behoeften van het individuele kind en de rechten van de klasgroep en blijven we het zorgcontinuüm bewaken.

Door middel van het kindvolgsysteem kunnen we een zo nauwkeurig mogelijk beeld van elk kind vormen. We kunnen kort op de bal spelen.

We zetten in op het preventief, remediërend, differentiërend en verrijkend werken.

Dit alles kunnen we realiseren samen met het zorgteam bestaande uit de klasleerkracht, directie, zorgcoördinator, zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, externe hulpverleners en ouders.

Systematisch wordt er overleg gepleegd. Tijdens dit overleg is er naast de schoolse vorderingen, aandacht voor het welbevinden en de socio-emotionele ontwikkeling van het kind.

We streven er naar om elk kind een gefundeerd advies voor zijn verdere schoolloopbaan te geven.

Als team blijven we ons professionaliseren door het volgen van bijscholingen en pedagogische studiedagen om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen verstrekken.

Het zorgteam op onze school:

1. De klasleerkracht: De klasleerkracht is de spil van het zorgteam. De klasleerkracht observeert, analyseert, past haar/ zijn onderwijs aan, gaat in overleg met ouders en de andere leden van het zorgteam.

2. De zorgleerkrachten: De zorgleerkrachten ondersteunen de leerkrachten bij het geven van zorg aan de leerlingen:

Dit gebeurt bij voorkeur in de klas. Soms worden kleine zorggroepjes gevormd of kunnen leerlingen tijdelijk individueel begeleid worden. Dit gebeurt op vraag van de leerkracht en na overleg met het zorgteam.

3. De zorgcoördinatoren zorgen voor een goede werking van de zorg binnen onze school.
 

 
Inge Decaestecker
ZOCO lager
Hilde Vantournhout
ZOCO kleuter


contact : inge.decaestecker@arkorum.be             hilde.vantournhout@arkorum.be