kleuter

De belangrijkste bewoners van onze school zijn de kinderen. De kinderen kunnen er school lopen van de peuterklas (2,5 jaar) tot aan het zesde leerjaar. 

De kinderen worden op onze school ingedeeld volgens leeftijd in klasgroepen.

Er zijn telkens 1 of 2 leerkrachten verantwoordelijk voor een klas.

Daarnaast krijgen de kinderen de nodige extra zorg door onze zorgleerkrachten.

Onze turnleerkrachten staan garant voor de nodige beweging tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

Juf Emanuelle
Peuter A 
Juf Barbara 
Peuter B 
Juf Delphine 
1ste kleuter A 
Juf Lieselot
1ste kleuter B 
Juf Sofie 
2de kleuter A 
beleid
Juf Anne-Lies 
2de kleuter B 
Juf Siska 
3de kleuter A 
Juf Evelien
3de kleuter B
zorgjuf  
 
Juf Hilde 
Ambulant / turnjuf 
Juf Trui 
Zorgjuf 
Juf Ann
turnjuf 
Juf Martine
kinderverzorgster