Vlajo : De Droomfabriek

In het begin van het schooljaar kwam Doedel op bezoek om ons wat meer uitleg te geven over de Droomfabriek.
Tegen het einde van het schooljaar had elke klas een project uitgewerkt dat het ondernemen bij kinderen stimuleerde.
Foto's van verschillende projecten zijn terug te vinden in het fotoalbum.

Diplomauitreiking zesde leerjaar

Op 30 juni beleefden 39 zesdeklassers hun allerlaatste schooldag op de lagere school. Velen van hen zaten reeds ook bij ons in de kleuterklassen. Na tien jaar (of iets minder voor sommigen) werd er passend afscheid genomen. 29 juni was er 's avonds de officiële diplomauitreiking. De leerlingen zelf zorgden ook voor een mooie show gebaseerd op 'Wat als ?'. Ook via deze weg wensen we alle zesdeklassers nog een mooie toekomst ! Foto's zijn terug te vinden in het fotoalbum.

Aankondigingen

Welkomdag

29/08/2017 - 17:30