rijen

Leerlingen die niet door hun ouders opgehaald worden, kunnen de school verlaten met een thuisrij.
 

kruispunt St.-Blasiusstraat en Koningsstraat en oversteken (kaars)
via L. Leynstraat tot zebrapad Hoogstraat en oversteken (huis)
kruispunt Rumbeeksesteenweg, Kerkplein oversteken, tot St.-Petrus- en Paulusstraat en oversteken (bloem)
kruispunt P. Slossestraat en Oekensestraat oversteken (toren)
kruispunt Blinde Rodenbachstraat oversteken en oversteken Rumbeeksesteenweg (kroon)Wie een kind uit de thuisrij haalt voor die ontbonden is, is verantwoordelijk voor het kind.

Om de grote verkeersdrukte aan de schoolpoort te verminderen, vragen we dat de ouders hun kind komen halen waar de thuisrijen ontbonden worden.

Kinderen die met de fiets naar school komen, volgen met de fiets aan de hand, de thuisrij tot aan een afgesproken oversteekplaats.