directie

De directie is tijdens de schooluren aanwezig. Indien men een overleg wenst is het wenselijk om een afspraak te maken.

De afspraak kan telefonisch of via e-mail gemaakt worden.

directeur: Jan Bogaert

adjunct-directeur: Mia Leenknegt

Telefoon school : 051 202928

E-mail : jan.bogaert@arkorum.be - mia.leenknegt@arkorum.be

Dhr. Jan Bogaert
Directeur 
Mevr. Mia Leenkneght
Adj. Directeur